Vastzittende hoest

Een vastzittende hoest kan ervoor zorgen dat je constant moet hoesten en je daarom ook flink hinderen tijdens je dagelijkse bezigheden. Om een vastzittende hoest goed te kunnen behandelen, bijvoorbeeld met de oplossing van Natterman, is het belangrijk om zeker te weten dat je met een vastzittende hoest te maken hebt.

Wat is een vastzittende hoest?

Een vastzittende hoest is het gevolg van een overmatige hoeveelheid slijm dat zich in je luchtwegen bevindt. Doordat het aanwezige slijm te dik is en vaak te diep in de luchtwegen zit is het moeilijk voor het lichaam dit slijm los te hoesten of op te hoesten. Bij een vastzittende hoest, ook wel productieve hoest genoemd, blijft de hoestprikkel aanwezig terwijl het slijm in de luchtwegen achterblijft. Lange, soms pijnlijke hoestbuien zijn daardoor het gevolg.

Symptomen van vastzittende hoest

Hoe herken je of je last hebt van een vastzittende hoest? Er zijn een aantal symptomen die duidelijk herkenbaar zijn. Denk daarbij aan:

• Steeds vaker moeten hoesten, zonder dat je het gevoel hebt dat het slijm verdwijnt. De hoestprikkel blijft ook al die tijd aanwezig.
• Benauwdheid. Het overtollige slijm kan leiden tot kortademigheid en een piepende ademhaling, je hebt het gevoel dat je keel dicht zit.
• Keelpijn. Het komt nogal eens voor dat het opgehoeste slijm voor irritatie van de keelwand zorgt.
• Spierpijn. Doordat er veel kracht vrijkomt zal een vastzittende hoest zich ook kunnen kenmerken door spierpijn in de buik en pijn op de borst.

Heb je last van een verkoudheid of griep dan is de kans groot dat je naast deze symptomen ook last hebt van een verstopte neus of koorts.

Oorzaken van vastzittende hoest

Slijm is de grote boosdoener die in een aantal gevallen leidt tot vastzittende hoest. Wanneer de luchtwegen geïrriteerd zijn wordt er meestal slijm aangemaakt om de irritatie tegen te gaan. Er zijn een aantal oorzaken aan te geven waardoor deze irritatie en slijmproductie ontstaat en leidt tot het hoesten, te verdelen in infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. Voorbeelden van infectieuze oorzaken zijn:

• Virusinfecties van de bovenste luchtwegen, waarvan de verkoudheid de meest voorkomende is en waarbij slijm wordt opgehoest.
• Virale infecties van de onderste luchtwegen, zoals longontsteking of acute bronchitis. Naast vastzittende hoest zorgen deze infecties vaak ook nog voor vervelende bijwerkingen.
• Andere infecties als bijholteontsteking, kinkhoest of griep.

Er zijn hiernaast ook nog oorzaken aan te geven die niet direct gerelateerd zijn aan een infectie, maar wel vastzittende hoest kunnen veroorzaken:

• De belangrijkste daarvan is roken of het inademen van rook.
• Je regelmatig in een ruimte met airconditioning begeven.
• Blootgesteld worden aan chemische dampen en giftige gassen.

Behandeling van vastzittende hoest

Vastzittende hoest gaat meestal niet vanzelf over. De behandeling ervan richt zich dan ook op het actief losmaken van het slijm zodat het wat makkelijker opgehoest kan worden. Het assortiment van Natterman bestaat onder meer uit hoestdranken met werkzame stoffen als broomhexine en carbocisteïne, geschikt om vastzittend slijm te verdunnen en eenvoudiger op te hoesten is. Lees hier verder over het complete assortiment en welke oplossing voor jou het beste is.